Smartwatch

Định nghĩa Smartwatch là gì?

SmartwatchĐồng hồ thông minh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Smartwatch - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một SmartWatch là một thiết bị máy tính đeo được bán trên thị trường như hơn một điện thoại di động. Với một nháy mắt, nó mang lại cho chính xác đồng hồ nguyên tử và cho phép bạn đọc tin nhắn văn bản của bạn trong một thiết bị luôn là trong tầm tay.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một SmartWatch bao gồm một loạt các tính năng, chẳng hạn như một chiếc đồng hồ, điện thoại di động, máy tính, máy ảnh, định vị GPS, thẻ SD, màn hình cảm ứng và pin có thể sạc lại.

What is the Smartwatch? - Definition

A smartwatch is a wearable computing device marketed as more than a cell phone. With a glance, it gives atomic clock accuracy and allows you to read your text messages in a device that is always at hand.

Understanding the Smartwatch

A smartwatch includes a variety of features, such as a watch, cell phone, calculator, camera, GPS navigation, SD card, touchscreen and rechargeable battery.

Thuật ngữ liên quan

  • Apple Watch
  • Wearable Device
  • Wearable Computer
  • Activity Tracker
  • Smartphone
  • Internet of Things (IoT)
  • Frequency Modulation (FM)
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Microbrowser

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *