Snapchat

Định nghĩa Snapchat là gì?

SnapchatSnapchat. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Snapchat - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Snapchat là một ứng dụng di động và dịch vụ chia sẻ hình ảnh, video và tin nhắn với những người khác. Khi bạn xem tin nhắn nhận được qua Snapchat, nó sẽ tự động bị xóa. Điều này làm cho lý tưởng phục vụ cho việc chia sẻ thông tin cập nhật nhanh chóng với bạn bè mà không tích lũy phương tiện truyền thông hoặc tin nhắn trên điện thoại di động của bạn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Snapchat? - Definition

Snapchat is a mobile app and service for sharing photos, videos, and messages with other people. Once you view a message received via Snapchat, it is automatically deleted. This makes the service ideal for sharing quick updates with friends without accumulating media or messages on your mobile device.

Understanding the Snapchat

Thuật ngữ liên quan

  • SMTP
  • Snapshot

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *