Snow Leopard

Định nghĩa Snow Leopard là gì?

Snow LeopardBáo tuyết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Snow Leopard - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Snow Leopard là một tên khác cho Mac OS X 10.6, được phát hành vào ngày 26, 2009. Nó đi theo Mac OS X 10.5 Leopard và trước khi phát hành Mac OS X 10.7 Lion.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Snow Leopard? - Definition

Snow Leopard is another name for Mac OS X 10.6, which was released on August 26, 2009. It followed Mac OS X 10.5 Leopard and preceded the release of Mac OS X 10.7 Lion.

Understanding the Snow Leopard

Thuật ngữ liên quan

  • SNMP
  • SO-DIMM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *