Softcooling

Định nghĩa Softcooling là gì?

SoftcoolingSoftcooling. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Softcooling - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Softcooling là việc thực hành làm mát linh kiện máy tính bằng cách sử dụng CPU tiết kiệm điện technology.This được thực hiện bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng thông qua việc sử dụng phần mềm. thành phần chủ yếu làm mát bao gồm CPU, card đồ họa và bo mạch chủ khi hệ thống nhàn rỗi hoặc theo sử dụng ánh sáng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giảm tiêu thụ điện năng được thực hiện theo ba cách:

What is the Softcooling? - Definition

Softcooling is the practice of cooling computer components by using CPU power saving technology.This is accomplished by reducing the power consumption through the usage of software. Principally cooled components include the CPU, graphics card and motherboard when the system is idle or under light use.

Understanding the Softcooling

Reduced power consumption is accomplished in three ways:

Thuật ngữ liên quan

  • Liquid Cooling System (LCS)
  • Air Cooling
  • Water Cooling
  • Central Processing Unit (CPU)
  • Graphics Card
  • Peripheral Equipment
  • Undervolting
  • Underclocking
  • Ambient Temperature
  • Companion Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *