Software Visualization

Định nghĩa Software Visualization là gì?

Software VisualizationPhần mềm Visualization. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software Visualization - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phần mềm hiển thị là sự thực hành của việc tạo ra các công cụ trực quan để lập bản đồ các yếu tố phần mềm hoặc các khía cạnh màn hình của mã nguồn. Điều này có thể được thực hiện với tất cả các loại ngôn ngữ lập trình theo những cách khác nhau với các tiêu chí và các công cụ khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Software Visualization? - Definition

Software visualization is the practice of creating visual tools to map software elements or otherwise display aspects of source code. This can be done with all kinds of programming languages in different ways with different criteria and tools.

Understanding the Software Visualization

Thuật ngữ liên quan

  • Visual Studio .NET
  • Visual Basic (VB)
  • Java
  • Reverse Engineering
  • Data Visualization
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *