Sprite Effects

Định nghĩa Sprite Effects là gì?

Sprite EffectsSprite hiệu ứng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sprite Effects - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hiệu ứng Sprite là những hình ảnh thường được tìm thấy trên game đa phương tiện mà xoay liên quan đến phong trào hoặc máy ảnh chuyển động quay của người dùng. Một sprite chứa một loạt các hình ảnh hiển thị bản thân là một hình ảnh hoặc hình ảnh động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hiệu ứng Sprite đang thực sự bằng phẳng và đối mặt với những người sử dụng mặc dù đồ họa của họ cung cấp cho các ảnh hưởng của phong trào hay thay đổi. Trước khi phần mềm đồ họa 3-D, hầu hết các máy tính chứa sprites dựa trên phần cứng. Khả năng của efffects sprite được thường giới hạn bao nhiêu sprites phần cứng có thể được tạo ra. hiệu ứng Sprite có thể làm cho đối tượng trông giống như không có vấn đề góc nhìn, mặc dù những hiệu ứng này là ảo tưởng. Shadows và khả năng ánh sáng là ví dụ điển hình của các hiệu ứng ma trong đồ họa 3-D.

What is the Sprite Effects? - Definition

Sprite effects are graphical images normally found on gaming multimedia that rotate in relation to the user's movement or camera rotation. A sprite contains a series of pictures that display themselves as one picture or animation.

Understanding the Sprite Effects

Sprite effects are actually flat and face the user even though their graphics give the effect of movement or change. Prior to 3-D graphics software, most computers contained hardware-based sprites. The abilities of sprite efffects were typically limited to how many hardware sprites could be generated. Sprite effects can make objects look similar no matter the viewing angle, even though these effects are illusions. Shadows and lighting capabilities are prime examples of sprite effects within 3-D graphics.

Thuật ngữ liên quan

  • Graphics
  • Texture Mapping
  • Computer Animation
  • Object-Oriented
  • Sprite
  • 3-D Software
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *