Static Code Analysis

Định nghĩa Static Code Analysis là gì?

Static Code AnalysisPhân tích Mã tĩnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Static Code Analysis - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Static Code Analysis? - Definition

Understanding the Static Code Analysis

Thuật ngữ liên quan

  • Static Testing
  • Dynamic Code Analysis
  • White-Box Testing
  • Black Box Testing
  • Unit Test
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *