Strong Authentication

Định nghĩa Strong Authentication là gì?

Strong AuthenticationStrong Authentication. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Strong Authentication - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Strong Authentication? - Definition

Understanding the Strong Authentication

Thuật ngữ liên quan

  • Authentication
  • Authentication Server
  • Two-Factor Authentication
  • Multi-Factor Authentication (MFA)
  • Time Synchronous Authentication
  • Biometric Authentication
  • Challenge-Response Authentication
  • Out-of-Band Authentication (OOBA)
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *