System Preferences

Định nghĩa System Preferences là gì?

System PreferencesSystem Preferences. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ System Preferences - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

System Preferences là một ứng dụng đi kèm với OS X cho phép bạn thay đổi cài đặt trên máy Mac của bạn. Nó tương tự như Control Panel trong Windows và thay thế vào Control Panel mà là một phần của Mac OS Classic.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the System Preferences? - Definition

System Preferences is an application bundled with OS X that allows you to change settings on your Mac. It is similar to the Control Panel in Windows and supersedes the Control Panel that was part of Mac OS Classic.

Understanding the System Preferences

Thuật ngữ liên quan

  • System Hardening
  • System Requirements

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *