Thunderbolt

Định nghĩa Thunderbolt là gì?

ThunderboltLưỡi tầm sét. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thunderbolt - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thunderbolt là một I / O công nghệ kết hợp tốc độ truyền nhanh chóng cho dữ liệu, âm thanh và video, cùng với sức mạnh nội dòng, vào một giao diện. Phát triển bởi Intel Corp và lần đầu tiên được phát hành vào Macbook Pro dòng của Apple trong tháng Hai năm 2011, Thunderbolt sử dụng được hiện cổng hiển thị và kiến ​​trúc PCI Express, nhưng kết hợp chúng để tạo ra một giao diện dữ liệu nối tiếp mới cung cấp kết nối tốc độ cao để thiết bị ngoại vi như ổ đĩa cứng, mảng RAID, các giải pháp video capture, và giao diện mạng. Thunderbolt cũng cho phép video độ nét cao suối sử dụng hiển thị Cảng Nghị định thư. Thunderbolt giao diện cho phép các thiết bị ngoại vi hỗ trợ để được daisy-xích lại với nhau trong khi vẫn giữ tốc độ ban đầu của họ. Thunderbolt ban đầu có tên mã Light Peak.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trước Thunderbolt, Intel sử dụng công nghệ USB và PCI Express là giao diện kết nối ngoại vi tiêu chuẩn của nó, trong khi Apple đã sử dụng FireWire. Thunderbolt cải thiện khi tất cả các công nghệ ngoại vi trước. Các tính năng chính của nó bao gồm:

What is the Thunderbolt? - Definition

Thunderbolt is an I/O technology that combines fast transmission rates for data, audio and video streams, along with in-line power, into one interface. Developed by Intel Corp. and first released on Apple's Macbook Pro line in February 2011, Thunderbolt uses existing display port and PCI Express architectures, but combines them to create a new serial data interface that provides high-speed connections to peripherals such as hard drives, RAID arrays, video-capture solutions, and network interfaces. Thunderbolt also enables high-definition video streams using the Display Port Protocol. Thunderbolt interfaces allow the supported peripherals to be daisy-chained together while retaining their original speeds. Thunderbolt was originally codenamed Light Peak.

Understanding the Thunderbolt

Prior to Thunderbolt, Intel used USB and PCI Express technologies as its standard peripheral connection interfaces, while Apple used FireWire. Thunderbolt improves upon all previous peripheral technologies. Its main features include:

Thuật ngữ liên quan

  • Networking
  • Optical Fiber
  • Universal Serial Bus (USB)
  • FireWire
  • Peripheral Component Interconnect Express - PCI Express (PCI-E)
  • High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
  • Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)
  • Digital Visual Interface (DVI)
  • Daisy Chain
  • Peripheral Device

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *