Time Synchronous Authentication

Định nghĩa Time Synchronous Authentication là gì?

Time Synchronous AuthenticationThời gian đồng bộ xác thực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Time Synchronous Authentication - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thời gian thẩm định đồng bộ dùng để chỉ một loại phương pháp Two Factor Authentication (TF-A) có sử dụng thẻ đồng bộ hoặc đồng bộ thời gian để xác thực.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Time Synchronous Authentication? - Definition

Time synchronous authentication refers to a type of Two Factor Authentication (TF-A) method that uses synchronous or time-synchronized tokens for authentication.

Understanding the Time Synchronous Authentication

Thuật ngữ liên quan

  • Authentication
  • Authentication Server
  • Multi-Factor Authentication (MFA)
  • Two-Factor Authentication
  • Shared Key Authentication (SKA)
  • Challenge-Response Authentication
  • Security Token
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *