Tru2way

Định nghĩa Tru2way là gì?

Tru2wayTru2way. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tru2way - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tru2way là tên thương hiệu sử dụng cho một nền tảng phần mềm cho phép sự kết hợp của các chức năng set-top box vào TV và các thiết bị hình ảnh khác. Đó là một nền tảng truyền thông kỹ thuật số cho phép việc cung cấp các nội dung kỹ thuật số tương tác thông qua một mạng video truyền hình cáp. nội dung kỹ thuật số tương tác này có thể bao gồm quảng cáo tương tác, hướng dẫn chương trình tương tác, các cổng chat, trò chơi tương tác, trình duyệt web và hệ thống bầu cử. Công nghệ này giúp cải thiện truyền hình và nền tảng giải trí trực quan khác bằng cách hạ thấp số lượng thiết bị từ xa sử dụng cho từng thiết bị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nền tảng tru2way cho phép người dùng truy cập các dịch vụ kỹ thuật số, bao gồm video theo yêu cầu (VOD) và các chương trình pay-per-view, mà không cần đăng ký vào một nhà điều hành cáp kỹ thuật số.

What is the Tru2way? - Definition

Tru2way is the brand name used for a software platform that allows the incorporation of set-top box functions into televisions and other visual devices. It is a digital media platform that permits the provision of interactive digital content through a cable video network. This interactive digital content can include interactive ads, interactive program guides, chat portals, interactive games, web browsers and polling systems. This technology helps to improve TV and other visual entertainment platforms by lowering the number of remote devices used for each device.

Understanding the Tru2way

The Tru2way platform enables users to access digital services, including video-on-demand (VOD) and pay-per-view programs, without subscribing to a digital cable operator.

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • CableCARD
  • JavaStation
  • JXTA
  • ActionScript
  • AppleScript
  • Thunk
  • Class
  • Method
  • Overloading

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *