Tweak

Định nghĩa Tweak là gì?

TweakTweak. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tweak - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Khi bạn sửa đổi một phần nhất định của phần cứng cho hiệu suất tốt hơn, nó thường được gọi là "tinh chỉnh" nó. Ép xung CPU của máy tính hoặc thay đổi các thiết lập jumper trên bo mạch chủ là những ví dụ phổ biến của tinh chỉnh phần cứng. Loại bỏ những hạn chế hệ thống và bổ sung plug-in hoặc phần mở rộng cho hệ điều hành của máy tính là loại tinh chỉnh phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Tweak? - Definition

When you modify a certain piece of hardware for better performance, it is often referred to as "tweaking" it. Overclocking the computer's CPU or changing jumper settings on the motherboard are common examples of hardware tweaking. Removing system limitations and adding plug-ins or extensions to a computer's operating system are types of software tweaking.

Understanding the Tweak

Thuật ngữ liên quan

  • TWAIN
  • Tweet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *