Ultra-Mobile Personal Computer (UMPC)

Định nghĩa Ultra-Mobile Personal Computer (UMPC) là gì?

Ultra-Mobile Personal Computer (UMPC)Ultra-Mobile máy tính cá nhân (UMPC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ultra-Mobile Personal Computer (UMPC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy tính cá nhân siêu di động (UMPC) là một thuật ngữ Microsoft đề cập đến một thiết bị cầm tay có khả năng chạy hệ điều hành Tablet PC của Microsoft (OS). thông số kỹ thuật thiết kế ban đầu cho UMPC được tạo ra bởi Microsoft và Intel. thông số kỹ thuật của UMPC đã lặng lẽ ra mắt vào tháng 2 năm 2006 và có tên mã là Project Origami. Thiết bị này là lớn hơn một personal digital assistant (PDA) và nhỏ hơn so với một máy tính xách tay và sử dụng một màn hình cảm ứng hoặc bút stylus.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các UMPC đầu tiên tung ra thị trường là những Amtek T700 và Q1 Samsung, được bán dưới nhiều tên khác nhau tại Hoa Kỳ và châu Âu vào năm 2006. Microsoft xác định các thông số kỹ thuật cơ bản sau đây cho một UMPC, mặc dù thông số kỹ thuật chính xác sẽ khác nhau giữa các nhà sản xuất:

What is the Ultra-Mobile Personal Computer (UMPC)? - Definition

An ultra-mobile personal computer (UMPC) is a Microsoft term that refers to a handheld device capable of running Microsoft’s Tablet PC operating system (OS). Original design specifications for UMPC were created by Microsoft and Intel. The UMPC's specifications were quietly launched in February 2006 and code named the Origami Project. The device is larger than a personal digital assistant (PDA) and smaller than a laptop and uses a touch screen or stylus.

Understanding the Ultra-Mobile Personal Computer (UMPC)

The first UMPCs to hit the market were the Amtek T700 and the Samsung Q1, which were sold under a variety of names in the U.S. and Europe in 2006. Microsoft determined the following baseline specifications for a UMPC, although exact specifications will vary between manufacturers:

Thuật ngữ liên quan

  • Operating System (OS)
  • Android
  • Tablet PC
  • iPhone
  • iPod
  • iPad
  • Laptop
  • Global Positioning System (GPS)
  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Multimedia Message Service (MMS)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *