UPnP

Định nghĩa UPnP là gì?

UPnPUPnP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UPnP - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Universal Plug and Play". Plug and Play mô tả các thiết bị làm việc với một hệ thống máy tính ngay sau khi họ được kết nối. UPnP là một phần mở rộng của ý tưởng này là mở rộng phạm vi của các Plug and Play thiết bị để thiết bị mạng. Universal Plug và các giao thức sử dụng Chơi mạng để cho phép một loạt các thiết bị được kết nối với nhau và làm việc liền mạch với nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the UPnP? - Definition

Stands for "Universal Plug and Play." Plug and Play describes devices that work with a computer system as soon as they are connected. UPnP is an extension of this idea that expands the range of Plug and Play devices to networking equipment. Universal Plug and Play uses network protocols to allow a wide range of devices to be interconnected and work seamlessly with each other.

Understanding the UPnP

Thuật ngữ liên quan

  • Upload
  • UPS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *