UPS

Định nghĩa UPS là gì?

UPSUPS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UPS - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của "Uninterruptible Power Supply." Trong thế giới công nghệ, UPS là nhiều hơn chỉ là một công ty vận chuyển màu nâu. Nó cũng là một loại nguồn điện sử dụng pin dự phòng để duy trì sức mạnh trong thời gian cúp điện đột xuất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the UPS? - Definition

Stands for "Uninterruptible Power Supply." In the technology world, UPS is more than just a brown shipping company. It is also a type of power supply that uses battery backup to maintain power during unexpected power outages.

Understanding the UPS

Thuật ngữ liên quan

  • UPnP
  • Uptime

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *