USB Token

Định nghĩa USB Token là gì?

USB TokenUSB token. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ USB Token - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thẻ USB là một thiết bị vật lý được sử dụng để thiết lập bản sắc cá nhân mà không sử dụng một mật khẩu để truy cập vào một mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the USB Token? - Definition

A USB token is a physical device that is used to establish personal identity without use of a password to access a network.

Understanding the USB Token

Thuật ngữ liên quan

  • Thumb Drive
  • USB Connector
  • Security Token
  • Identity Token
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *