Vector

Định nghĩa Vector là gì?

VectorVector. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vector - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Vector? - Definition

Understanding the Vector

Thuật ngữ liên quan

  • Array
  • Data Structure
  • Container
  • C++ Programming Language
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *