Video Teleconferencing (VTC)

Định nghĩa Video Teleconferencing (VTC) là gì?

Video Teleconferencing (VTC)Video teleconferencing (VTC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Video Teleconferencing (VTC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Video teleconferencing (VTC) là một công nghệ tạo điều kiện cho việc giao tiếp và tương tác của hai hay nhiều người dùng thông qua một sự kết hợp của âm thanh chất lượng cao và video qua mạng (IP) Giao thức Internet. các thiết lập như vậy rất hữu ích trong việc kinh doanh và doanh nghiệp tính toán vì họ mô phỏng giao tiếp thực tế và mặt đối mặt trên nền tảng kỹ thuật số tinh vi và mạng viễn thông thành lập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Video teleconferencing đã tiến triển trong những thập kỷ gần đây. Khi quyền lực thiết bị máy tính phát triển trong những năm 1990 và sau đó, âm thanh kỹ thuật số chất lượng cao và video trở nên rộng rãi hơn có sẵn - tất cả với chi phí thấp hơn, dẫn đến khả năng tiếp cận tăng của công nghệ hội nghị truyền hình mới.

What is the Video Teleconferencing (VTC)? - Definition

Video teleconferencing (VTC) is a technology that facilitates the communication and interaction of two or more users through a combination of high-quality audio and video over Internet Protocol (IP) networks. Such setups are highly useful in business and enterprise computing because they simulate real and face-to-face communication over sophisticated digital platforms and established telecommunication networks.

Understanding the Video Teleconferencing (VTC)

Video teleconferencing has progressed in recent decades. As device computing power developed during the 1990s and later, higher quality digital audio and video became more widely available - all at lower costs, leading to an increased accessibility of new videoconferencing technologies.

Thuật ngữ liên quan

  • Video Conferencing
  • Telepresence
  • Telepresence Room
  • Conference Call
  • Collaboration Software
  • Real-Time Collaboration
  • Enterprise Collaboration System (ECS)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Video Telepresence
  • Video Conferencing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *