White Balance

Định nghĩa White Balance là gì?

White BalanceCân bằng trắng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ White Balance - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Cân bằng trắng là một tính năng nhiều máy ảnh kỹ thuật số và máy quay video sử dụng để cân bằng chính xác màu sắc. Nó định nghĩa những gì màu trắng trông giống như trong điều kiện ánh sáng cụ thể, mà còn ảnh hưởng đến màu sắc của tất cả các màu sắc khác. Vì vậy, khi cân bằng trắng là tắt, hình ảnh kỹ thuật số và ghi âm có thể xuất hiện để có một dàn diễn viên màu sắc nhất định lên ảnh. Ví dụ, đèn huỳnh quang có thể gây hình ảnh để có một màu xanh, trong khi hình ảnh được chụp vào một ngày mây có thể có một màu xanh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the White Balance? - Definition

White balance is a feature many digital cameras and video cameras use to accurately balance color. It defines what the color white looks like in specific lighting conditions, which also affects the hue of all other colors. Therefore, when the white balance is off, digital photos and recordings may appear to have a certain hue cast over the image. For example, fluorescent lights may cause images to have a greenish hue, while pictures taken on a cloudy day may have a blue tint.

Understanding the White Balance

Thuật ngữ liên quan

  • WEP
  • White Paper

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *