Windows Clustering

Định nghĩa Windows Clustering là gì?

Windows ClusteringWindows Clustering. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Clustering - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Windows Clustering bao gồm ba thành phần chính:

What is the Windows Clustering? - Definition

Understanding the Windows Clustering

Windows clustering includes three primary components:

Thuật ngữ liên quan

  • Operating System (OS)
  • Clustering
  • Windows Server
  • Load Balancing
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Network Load Balancing (NLB)
  • Component Load Balancing (CLB)
  • Component Object Model (COM)
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *