Windows Installer

Định nghĩa Windows Installer là gì?

Windows InstallerCài đặt cửa sổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Installer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Windows Installer là một ứng dụng tiện ích trong hệ điều hành Windows được sử dụng để cài đặt phần mềm / ứng dụng. Nó cung cấp một phương tiện để cài đặt phần mềm trên máy tính tuân thủ khuôn khổ kiến ​​trúc của Windows.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Windows Installer được thiết kế chủ yếu cho các nhà xuất bản phần mềm thiết kế và phát triển phần mềm / ứng dụng dành cho Windows. Thông thường, mỗi phần mềm của bên thứ ba được đi kèm với Windows Installer. ràng buộc này cho phép quá trình cài đặt chính xác và cấu hình của một ứng dụng của bên thứ ba trên một khuôn khổ Windows. Windows Installer đã được phát hành trong các gói khác nhau mà thường bao gồm những điều sau đây:

What is the Windows Installer? - Definition

Windows Installer is a utility application in the Windows operating systems that is used for installing software/applications. It provides a means to install software on a computer that complies with the architectural framework of Windows.

Understanding the Windows Installer

Windows Installer is primarily designed for software publishers that design and develop software/applications for Windows. Typically, each third-party software is bundled with the Windows Installer. This binding allows the correct installation and configuration of a third-party application on a Windows framework. Windows Installer has been released in different packages that generally include the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Microsoft Windows
  • Installation
  • Installation Restore Point
  • Distributed Component Object Model (DCOM)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *