Windows Live Messenger

Định nghĩa Windows Live Messenger là gì?

Windows Live MessengerWindows Live Messenger. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Live Messenger - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Windows Live Messenger là ứng dụng tin nhắn tức thời khách hàng của Microsoft, hoạt động với Windows Mobile, Windows 7, Windows Vista, Windows CE, Windows XP (lên đến Wave 3), Xbox 360, iOS, Java ME, Symbian OS 9, x.S60, Zune HD, và Blackberry. Nó sử dụng Thông báo Nghị định thư Microsoft trên Transmission Control Protocol (TCP) và HTTP để kết nối thông qua dịch vụ NET Messenger của Microsoft. MSN Messenger ban đầu được phát hành vào năm 1999 và đổi tên thành Windows Live Messenger vào năm 2006.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Windows Live Messenger cung cấp các tính năng sau:

What is the Windows Live Messenger? - Definition

Windows Live Messenger is Microsoft's instant messaging client application, which works with Windows Mobile, Windows 7, Windows Vista, Windows CE, Windows XP (up to Wave 3), Xbox 360, iOS, Java ME, Symbian OS 9, x.S60, Zune HD, and Blackberry. It uses the Microsoft Notification Protocol over Transmission Control Protocol (TCP) and HTTP to connect via Microsoft's .NET messenger service. The MSN Messenger was originally released in 1999 and renamed as Windows Live Messenger in 2006.

Understanding the Windows Live Messenger

Windows Live Messenger provides the following features:

Thuật ngữ liên quan

  • Voice Over Instant Messenger (VoIM)
  • Blackberry Messenger (BBM)
  • Facebook
  • LinkedIn (LI)
  • Internet Explorer (IE)
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Instant Message (IM)
  • Dbase
  • Windows Live Mail
  • Direct3D

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *