WordPerfect

Định nghĩa WordPerfect là gì?

WordPerfectWordPerfect. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WordPerfect - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

WordPerfect là một hệ thống xử lý văn bản mà ban đầu được tạo ra bởi phần mềm truyền hình vệ tinh International Inc nhưng bây giờ thuộc sở hữu của Corel. Nó được biết đến nhiều nhất cho tính sẵn sàng của nó đối với một số lượng lớn các máy tính và hệ điều hành. Chương trình này đạt tới đỉnh cao của sự nổi tiếng của nó trong giữa đến cuối thập niên 1980. Từ đó nó được eclicpsed bởi Microsoft Word về số lượng người sử dụng it.Since mua lại của mình bằng Corel vào năm 1996, WordPerfect đã được biết đến như Corel WordPerfect.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

WordPerfect sử dụng .wpd phần mở rộng tập tin. Chương trình được (bị) công nhận về ba đặc điểm chính:

What is the WordPerfect? - Definition

WordPerfect is a word processing system that was originally produced by Satellite Software International Inc. but is now owned by Corel. It was best known for its availability on a large number of computers and operating systems. This program reached the height of its popularity in the mid- to late-1980s. It has since been eclicpsed by Microsoft Word in terms of the number of people who use it.Since its acquisition by Corel in 1996, WordPerfect has been known as Corel WordPerfect.

Understanding the WordPerfect

WordPerfect uses the file extension .wpd. The program is (was) recognized for three major characteristics:

Thuật ngữ liên quan

  • Word Processing (WP)
  • Word Processor
  • Words Per Minute (WPM)
  • Lotus Word Pro
  • Software as a Service (SaaS)
  • Microsoft Word
  • Macro
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *