Yottabyte

Định nghĩa Yottabyte là gì?

YottabyteYottabyte. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yottabyte - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Một yottabyte là 1024 hoặc 1.000.000.000.000.000.000.000.000 byte.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Yottabyte? - Definition

A yottabyte is 1024 or 1,000,000,000,000,000,000,000,000 bytes.

Understanding the Yottabyte

Thuật ngữ liên quan

  • Yosemite
  • YouTube

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *