Zettabyte

Định nghĩa Zettabyte là gì?

Zettabytezettabyte. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zettabyte - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một zettabyte là 1021 hoặc 1.000.000.000.000.000.000.000 byte.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Zettabyte? - Definition

A zettabyte is 1021 or 1,000,000,000,000,000,000,000 bytes.

Understanding the Zettabyte

Thuật ngữ liên quan

  • Zero Day Exploit
  • ZIF

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *