1099-INT

Định nghĩa 1099-INT là gì?

1099-INT1099-INT. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 1099-INT - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tuyên bố nhận được từ các tổ chức tiết kiệm chi trả lãi mà báo cáo thu nhập lãi hàng năm. trả đã khấu trừ, thuế nước ngoài thuế liên bang và hình phạt rút sớm cũng được liệt kê như các mục thuế.

Definition - What does 1099-INT mean

A statement received from interest-paying savings institutions that reports annual interest income. Federal tax withheld, foreign tax paid and early withdrawal penalties are also listed as tax items.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *