24-hour care coverage

Định nghĩa 24-hour care coverage là gì?

24-hour care coverageBảo hiểm chăm sóc 24 giờ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 24-hour care coverage - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự pha trộn giữa lợi ích công việc liên quan và không liên quan đến việc cung cấp vùng phủ sóng 24 giờ cho bệnh tật và chấn thương.

Definition - What does 24-hour care coverage mean

The blending of work-related and non-work related benefits to offer 24-hour coverage for illnesses and injuries.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *