3D Printing

Định nghĩa 3D Printing là gì?

3D PrintingIn 3d. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 3D Printing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các sản xuất của một sản phẩm ba chiều từ một mô hình kỹ thuật số trên máy tính điều khiển. Quá trình này là phụ gia, nơi nhiều lớp từ CAD (computer-aided design) bản vẽ được đặt xuống từng người một để tạo ra hình dạng khác nhau. Các ngành công nghiệp sử dụng 3D máy in bao gồm kỹ thuật, kiến ​​trúc,, kiểu dáng công nghiệp y tế, xây dựng và nhiều người khác.

Definition - What does 3D Printing mean

The manufacturing of a three-dimensional product from a computer-driven digital model. This process is additive, where multiple layers from CAD (computer-aided design) drawings are laid down one after another to create different shapes. Industries that use 3D printers include engineering, architecture, medical, industrial design, construction and many others.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *