Actual turnover

Định nghĩa Actual turnover là gì?

Actual turnoverDoanh thu thực tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actual turnover - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số lần trong một khung thời gian nhất định mà một người dành số tiền trung bình tiền mà cô ấy hay anh ấy có sẵn để dành trong khoảng thời gian cụ thể.

Definition - What does Actual turnover mean

The number of times during a certain time frame that a person spends the average amount of money that she or he has readily available to spend during that particular period of time.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *