52-week high

Định nghĩa 52-week high là gì?

52-week highCao 52 tuần. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 52-week high - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mức giá cao nhất mà tại đó một an ninh được giao dịch trong năm trước. So với 52 tuần thấp.

Definition - What does 52-week high mean

The highest price at which a security traded during the previous year. Compare to 52-Week Low.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *