500 shareholder threshold

Định nghĩa 500 shareholder threshold là gì?

500 shareholder thresholdNgưỡng 500 cổ đông. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 500 shareholder threshold - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quy tắc đó đòi hỏi một số tiền nhất định công bố bởi các công ty sở hữu một lớp học của chứng khoán vốn do ít nhất 500 nhà đầu tư và đó cũng có tài sản công ty 10 triệu ít nhất $.

Definition - What does 500 shareholder threshold mean

Rule that requires a certain amount of disclosure by companies that possess a class of equity securities held by at least 500 investors and that also has company assets of at least $10 million.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *