52-week low

Định nghĩa 52-week low là gì?

52-week low52 tuần thấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 52-week low - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá thấp nhất mà tại đó một an ninh được giao dịch trong năm trước.

Definition - What does 52-week low mean

The lowest price at which a security traded during the previous year.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *