7 x 24

Định nghĩa 7 x 24 là gì?

7 x 247 x 24. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 7 x 24 - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cách số để chỉ ra rằng một doanh nghiệp thường luôn mở 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. cũng viết là 24 x 7.

Definition - What does 7 x 24 mean

Numerical way to indicate that a business is normally always open 24 hours a day, 7 days a week. Written also as 24 x 7.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *