Abscissa

Định nghĩa Abscissa là gì?

AbscissaĐường ngang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abscissa - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các ngang ( 'X') trục của biểu đồ hoặc đồ thị. Trục dọc ( 'Y') được gọi là 'phối.'

Definition - What does Abscissa mean

The horizontal ('X') axis of a chart or graph. The vertical ('Y') axis is called 'ordinate.'

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *