Absolute auction

Định nghĩa Absolute auction là gì?

Absolute auctionĐấu giá tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute auction - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Loại hình đấu giá nơi trả giá cao nhất mua lại mặt hàng đó được bán đấu giá (không phụ thuộc vào số tiền giá thầu), và nơi các mặt hàng không có giá khởi điểm dưới đây mà nó sẽ không được bán.

Definition - What does Absolute auction mean

Type of auction where the highest bidder acquires the item being auctioned (irrespective of the bid amount), and where the item does not have a reserve price below which it will not be sold.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *