Absolute URL

Định nghĩa Absolute URL là gì?

Absolute URLTuyệt đối URL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute URL - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Địa chỉ internet hoàn chỉnh mất một đến thư mục chính xác hoặc tập tin của một trang web. Còn được gọi là liên kết tuyệt đối. Xem thêm URL có liên quan.

Definition - What does Absolute URL mean

Complete internet address that takes one to the exact directory or file of a website. Also called absolute link. See also relative URL.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *