Absorb

Định nghĩa Absorb là gì?

AbsorbHấp thụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absorb - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Để điều trị với chi phí là chi phí thay vì đi qua nó trên cho khách hàng như một sự gia tăng trong giá cả.

Definition - What does Absorb mean

1. To treat a cost as an expense instead of passing it on to customers as an increase in price.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *