Accrued future service benefit

Định nghĩa Accrued future service benefit là gì?

Accrued future service benefitLợi ích dịch vụ trong tương lai tích lũy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accrued future service benefit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lợi ích ghi có vào chương trình phúc lợi được xác định của người tham gia dựa trên năm đủ điều kiện của người tham gia dịch vụ mà theo ngày bắt đầu của kế hoạch đến năm kế hoạch gần đây nhất.

Definition - What does Accrued future service benefit mean

Benefits credited to a participant's defined benefit plan based on the participant's eligible years of service that follow the plan's start date up to the most recent plan year.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *