Actual to date

Định nghĩa Actual to date là gì?

Actual to dateThực tế cho đến nay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actual to date - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá trị tích lũy được thực hiện bởi một cái gì đó giữa một ngày sớm hơn trong quá khứ và ngày nay.

Definition - What does Actual to date mean

Cumulative value that is realized by something between an earlier date in the past and the present date.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *