Advisory jurisdiction

Định nghĩa Advisory jurisdiction là gì?

Advisory jurisdictionThẩm quyền tư vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advisory jurisdiction - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sức mạnh của một tòa án để đưa ra ý kiến ​​tư vấn về các vấn đề cụ thể của pháp luật.

Definition - What does Advisory jurisdiction mean

Power of a court to give advisory opinion on specific issues of law.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *