Advisory letter

Định nghĩa Advisory letter là gì?

Advisory letterThư tư vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advisory letter - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bản tin cung cấp tư vấn tài chính cho các thuê bao của mình.

Definition - What does Advisory letter mean

A newsletter that offers financial advice to its subscribers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *