Affidavit of performance

Định nghĩa Affidavit of performance là gì?

Affidavit of performanceGiấy cam kết bảo hiệu suất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Affidavit of performance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tài liệu chứng nhận phát sóng (phát sóng) của quảng cáo tính bởi một đài phát thanh hoặc truyền hình. Nó thường đi kèm với hóa đơn của đài để nhà quảng cáo, và phục vụ như là một thay thế cho các mẩu (của các quảng cáo in) mà tờ báo và tạp chí xuất bản gửi đến Nhà tuyển dụng như một bằng chứng về dịch vụ cung cấp.

Definition - What does Affidavit of performance mean

Document that certifies airing (broadcast) of commercials billed by a radio or television station. It usually accompanies the station's invoice to the advertiser, and serves as a substitute for the clippings (of the printed advertisements) that newspaper and magazine publishers send to the advertiser as a proof of services rendered.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *