Allocative efficiency

Định nghĩa Allocative efficiency là gì?

Allocative efficiencyHiệu quả phân phối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allocative efficiency - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho hiệu quả kinh tế.

Definition - What does Allocative efficiency mean

Alternative term for economic efficiency.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *