Allocative inefficiency

Định nghĩa Allocative inefficiency là gì?

Allocative inefficiencyKhông hiệu quả phân bổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allocative inefficiency - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho sự kém hiệu quả kinh tế.

Definition - What does Allocative inefficiency mean

Alternative term for economic inefficiency.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *