Alongside

Định nghĩa Alongside là gì?

AlongsideBên cạnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alongside - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vận chuyển hạn đề cập đến mặt bên của một con tàu. Hàng hoá đưa cùng được đặt trên dock, hoặc trên một tàu trong tầm tay của cần cẩu tàu vận chuyển của.

Definition - What does Alongside mean

Shipping term referring to the side of a ship. Goods delivered alongside are placed on the dock, or on another vessel within reach of the transporting ship's cranes.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *