Alphabetical order

Định nghĩa Alphabetical order là gì?

Alphabetical orderThứ tự ABC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alphabetical order - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp lập chỉ mục trong đó tên, thuật ngữ, hoặc các từ được sắp xếp theo trình tự giống như các chữ cái của bảng chữ cái. Điều này thường được nhìn thấy trong các công cụ tham khảo như từ điển và bách khoa toàn thư.

Definition - What does Alphabetical order mean

Indexing method in which names, terms, or words are arranged in the same sequence as the letters of the alphabet. This is commonly seen in reference tools such as dictionaries and encyclopedias.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *