Alternative hypothesis

Định nghĩa Alternative hypothesis là gì?

Alternative hypothesisGiả thuyết thay thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternative hypothesis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong giả thuyết thử nghiệm, một đề xuất được chấp nhận nếu giả thuyết bị từ chối.

Definition - What does Alternative hypothesis mean

In hypothesis testing, a proposition that is accepted if the null hypothesis is rejected.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *