Amazon

Định nghĩa Amazon là gì?

AmazonĐàn bà gan dạ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Amazon - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những trang web mua sắm trực tuyến lớn nhất trên thế giới. Các trang web được biết đến rộng rãi để lựa chọn rộng lớn của các cuốn sách, mặc dù trang web đã mở rộng đến thiết bị điện tử bán, âm nhạc, đồ gỗ, may. Tương tự như eBay, người dùng cũng có thể mua và bán các mặt hàng sử dụng hệ thống thị trường trực tuyến của Amazon. Amazon được thành lập vào năm 1995 bởi Jeff Bezos và dựa ra khỏi thành phố Seattle, Washington.

Definition - What does Amazon mean

One of the largest online shopping websites in the world. The site is widely known for its wide selection of books, although the site has expanded to sell electronics, music, furniture, and apparel. Similar to eBay, users can also purchase and sell items using Amazon's online marketplace system. Amazon was founded in 1995 by Jeff Bezos and is based out of Seattle, Washington.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *