Anaerobes

Định nghĩa Anaerobes là gì?

AnaerobesVi khuẩn yếm khí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anaerobes - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hình thức cuộc sống mà (không giống như hiếu khí) không cần oxy trong không khí hoặc nước để trực tiếp hoặc chức năng, chẳng hạn như vi khuẩn kỵ khí.

Definition - What does Anaerobes mean

Life forms that (unlike aerobes) do not need oxygen in air or water to live or function, such as the anaerobic bacteria.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *